Because life can be so good.

Zonder enige twijfel, is het buitengewoon onnodig extra belastend, bedroevend, schadelijk en onterecht gebleken!

Oproep!

Ik ben noodgedwongen op zoek naar een gespecialiseerde advocaat in straf-, bestuurs-, verbintenissen-, zorg-, sociale zekerheids-, civiel-, mensen-, privacy- en tuchtrecht. Welke advocaat kan en/of wil mijn zaak voor mij verder oppakken?

Volledig Eerherstel c.q. correcties, aanvullingen en/of vernietigingen persoonsgegevens Marloes Berkelaar

Wie is de bron in dit ongekende onrecht, waar de beginselen van de rechtsstaat geschonden zijn en nog steeds worden geschonden? In deze onterechte jarenlange onevenredige strijd jegens de Overheid!

Waar is het precies begonnen? Ik ben chronisch ziek sinds 1993 en ik ben feitelijk niet opeens autistisch geworden op mijn 16de, tevens heb ik geen ontwikkelingsachterstand opgelopen in 1993…

Een door het UWV ingestelde pro justitia verzekeringsgeneeskundig gerechtelijk psychiater heeft in 2012 mijn persoonsgegevens, waaronder mijn bijzondere persoonsgegevens, zoals o.a. mijn medische gegevens, onwettig lasterlijk vals opgemaakt, tevens heeft hij deze desinformatie doorgegeven aan derden. De naar derden verstuurde nepexpertise, die niet is afgenomen op het UWV, is onwettig lasterlijk vals opgemaakt d.d. 1 april 2012 en deze heb ik per email mogen ontvangen. Zonder dat ik hiervoor toestemming heb gegeven.

De Staat der Nederlanden weigert sinds 2012 mijn persoonsgegevens te corrigeren, aan te vullen en/of te vernietigen, sindsdien zijn mijn grondrechten mij ontnomen!

Zelfs na twee gewonnen tuchtrechtzaken op de belangrijkste twee punten, weigert de Overheid mij collectief corrrecties, aanvullingen en vernietigingen van mijn persoonsgegevens!

Zie uitspraak CTG Den Haag:

Opgelegde maatregel door het Regionaal Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg en het Centraal Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg Den Haag: Een waarschuwing voor de pro justitia verzekeringsgeneeskundig gerechtelijk psychiater, ingesteld door de Staat! Aangezien er lijken uit de kast blijven komen en gezien het feit, dat ik sinds 2012 strafrechtelijke aangifte(n) wil doen, jegens o.a. deze pro justitia verzekeringsgeneeskundig gerechtelijk psychiater, dat mij dit ongrondwettelijk geweigerd wordt, dat ik collectief word uitgesloten, dat ik onterecht collectief voor gek wordt verklaard, rest mij als enige uitweg de publiciteit te zoeken, via deze weg.

De hoofdzaak van mijn beklag, draait om het feit, dat ik in 1993 op mijn 16de in (sub)coma ben geraakt t.g.v. een bacteriele meningo-encefalitis sepsis (Waterhouse Friderichsen syndroom). En dat deze arts en de Staat der Nederlanden, mij nooit hebben onderzocht!

WebRAAP… Let op❣

STOP!

Waarom bouwen de Nationale politie Eenheid Rotterdam, Parnassia Groep (PPP PARNASSIA POLITIEPROGRAMMA) en ketenpartners, via Meldpunt Verwarde Personen, tevens jarenlang een onterecht en onwettig lasterlijk vals dossier over mij op? Naar mijn weten sinds 2013 via PPP tot op heden!

Ik geniet geen zorg en/of ik heb geenszins zorg genoten van de Parnassia Groep vanaf 2013 t/m heden. Dit dient onmiddellijk te stoppen!

WebRAAP, registratie- en adviessysteem voor de acute psychiatrie, is een webapplicatie voor spoedeisende psychiatrische zorg. Gebruikers kunnen er niet alleen administratieve en zorginhoudelijke patiëntgegevens in opslaan, maar de applicatie helpt psychiaters ook om beslissingen te nemen over opnames en inbewaringstellingen.

Welke malloot, idioot doet dit? Wie vanuit de politie, heeft mij onterecht willens en wetens onwettig lasterlijk vals in dit registratiesysteem ingevoerd? En wie haalt mij hieruit?

HOME – marloesberkelaar.nl