Mijn goed recht en het stopt hier❣

Because life can be so good.

Wie is de bron in dit ongekende onrecht, waar de beginselen van de rechtsstaat geschonden zijn? In deze jarenlange ongelijke strijd en waar is het precies begonnen? Ik begin maar hier…

Een door het UWV ingestelde pro justitia verzekeringsgeneeskundig gerechtelijk psychiater heeft in 2012 mijn persoonsgegevens, waaronder mijn bijzondere persoonsgegevens, zoals mijn medische gegevens, onwettig lasterlijk vals opgemaakt en doorgegeven aan derden.

De eerst naar derden verstuurde nepexpertise is door deze psychiater, ingesteld door de Staat der Nederlanden, onwettig lasterlijk vals opgemaakt d.d. 1 april 2012 en deze heb ik per email mogen ontvangen. Zonder hiervoor toestemming te hebben gegeven. Ik ben geen psychiatrisch patient en/of ik heb geen verleden met psychische en/of psychiatrische stoornissen.

De Staat der Nederlanden weigert sinds 2012 mijn persoonsgegevens te corrigeren, aan te vullen en/of te vernietigen. Zelfs na inmiddels twee gewonnen tuchtrechtzaken, die op de belangrijkste 2 klachtonderdelen gegrond verklaard zijn, blijft de Rijksoverheid mijn verzoeken onwettig en onterecht weigeren.

Sinds 2012 mag ik geen strafrechtelijke aangifte(n) indienen en vang ik overal bot! Het Juridisch Loket weigert mij onwettig en onterecht een advocaat toe te wijzen, tevens onthouden de Deken Rotterdam en het Hof van Discipline in Den Haag mij een gespecialiseerde advocaat in straf-, bestuurs-, verbintenissen-, zorg-, sociale zekerheids-, civiel-, mensen-, privacy- en tuchtrecht. De Autoriteit Persoonsgegevens en de Nationale Ombudsman sluiten mij tevens jarenlang uit van hulp. De Nationale Politie, Openbaar Ministerie en de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd weigeren willens en wetens sinds 2012 hiertegen op te treden voor mij, wat ook voor VIK/Nationale Politie, Rijksrecherche, Inspectie Justitie en Veiligheid, Inspectie Sociale Zaken en Werkgelegenheid, Bureau Integriteit UWV geldt!

Kern van mijn zaak:

De Staat der Nederlanden stelt welbewust o.a. onwettig en onterecht, dat ik op mijn 16de autistisch ben geworden. In werkelijkheid ben ik op mijn 16de in (sub)coma geraakt t.g.v. een bacteriele meningo-encefalitis sepsis (Waterhouse Friderichsen syndroom), opgelopen in 1993…